About

Quang là ai?

Kể từ năm 2017 tới nay thì công việc chính của Quang là sản xuất các nội dung trên internet & mình thích được mọi người gọi là Blogger.

Tháng 07/2017 mình bắt đầu viết blog đầu tiên là www.tapchitienao.com ; một kênh chia sẻ về Bitcoin & tiền điện tử nhưng hiện tại thì Quang đã để một bạn khác phụ trách, còn Quang thì tập trung xây dựng những blog khác.

Tính đến nay, thì Quang đang sở hữu thêm một số blog khác như: